Hırsız Alarm Sistemi

 
 
     Alarm Sistemi kişilerin ve kurumların olası bir Hırsızlık, Yangın, Gasp vs. olumsuzluk anında oluşan olayı, daha henüz oluşma anında, yada teşebbüs esnasında tespit etmeye ve uyarmaya yarayan teknolojik bir düzenektir. Ayrıca devletin yasalarla düzenlediği bir yasal hak arama ve sorgulama alanıdır. Usulune uygun tesis edilen Alarm Sistemi eğer yasanın ve ilgili yönetmeliğin düzenlediği şekilde uygun ürünlerle, uygun proje yapılandırılması ile izin belgeli bir şirkete yaptırılmışsa ve 7/24 bir merkez tarafından izleme yapılıyor ise kişi ve kurumlara yasal anlamda hak arama ve tazminat talep etme hakkınıda vermektedir.
   
     Bu cihettende olay ele alınınca devlet tarafından yetkilendirilmiş güvenlik şirketleri vasıtası ile kurdurulan sistemler, toplumun yüksek kalitede güvenli bir yaşam sürmesine yardımcı olmaktadır.