Veri Güvenliği (Firewall) ve Log Kayıt

 

 

 

5651 Sayılı yasanın zorunluluk haline getirdiği  bu olgu .insanların ve kurumların sanal alemden gelebilecek saldırı ve türlü sorunlara çözüm üretmektedir.