Veri Depolama Çözümleri

 
 
 

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve bilgisayar kullanımının artması nedeni ile gerek iş gerekse kişisel verilerimizin dijital ortamlarda saklanması ihtiyacını ortaya çıkartmıştır.

Veri Depolama Çözümlerinin Faydaları

  • İhtiyaç duyulan depolama alanını sunarlar
  • Kullanılabilirlilik : SAN çözümleri diğer çözümlere göre daha fazla kullanılabilirlik zamanı sunmaktadır. Bu çözümün uygulanması ile kurumlarda verilere ulaşma sorunları minumum düzeye inmekte bu yolla iş gücü kayıplarının önüne maksimum düzeyde geçilebilmektedir. Bir saatlik bir çalışma kaybının kuruma getireceği maliyet kurumdan kuruma değişmek ile birlikte yeri geldiğinde çok büyük olabilir. Çalışılamayan zamanlarda oluşabilecek olan prestij kayıplarının değeri ise para ile ölçülemeyecek oranlara yükselebilir.
  • Performans : Bu tür ürünler performansı maksimimuma çıkartacak şekilde tasarlanmışlardır.  Örneğin bir sunucuya takabileceğiniz disk sayısı sınırlı iken, bu ürünlere çok daha fazla disk ekleyebilirsiniz ve bu yolla yüksek Disk  I/O performansına ihtiyaç duyan uygulamalar için gerekli performansı verebilirsiniz.
  • Kapasitenin etkin kullanılması: SAN çözümleri DAS çözümlerine göre kapasiteyi daha etkin kullanabilmektedir.  Bir DAS ünitesine takılan diskler sadece bağlı bulunduğu sunucu tarafından kullanılabilmektedir.  Bir SAN ünitesine takılı olan diskler ise o SAN ortamına bağlı bulunan tüm sunucular tarafından paylaşılabilmektedir. Bu yolla atıl kapasitelerin önüne geçilmektedir.
  • Yedekleme: SAN ortamlarında yedekleme imkanları daha gelişmiştir. Mevcut verilerin snapshotları alınabilir, uzak bir bölgede bulunan bir storage ile verilerin replikasyonu sağlanabilir ve bu yolla her hangi bir felaket durumunda tüm verilerimizin uzak bir lokasyonda mevcut olmasını ve kullanılabilir durumda olmasını garanti altına almış oluruz.
  • İş sürekliliği: SAN çözümü ile verimizin devamlı kullanılabilir olmasını sağladık. Peki Sunucumuzun işletim sisteminde veya üzerinde çalışan uygulamada bir sorun olduğunda ne yapacağız. İşletim sistemini yeniden yüklemek gerekli yamaları yüklemek üzerinde çalışan uygulamayı kurmak ne kadar zamanımızı alacak. Standart prosedürleri uygulanması ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda en az 3-4 saatlik bir iş gücü kaybı olacaktır. Peki ya bir donanım arızası olursa ve değişmesi gereken donanımın bir kaç gün temin edilemediği durumlarda ne kadar bir iş gücü kaybımız olacak.  Bu tür olumsuz durumlardan kurtulmak amacı ile Cluster yapıları kurulmakta ve bir sunucumuz devre dışı kalsa bile ikinci sunucumuzdan işlemlerimizi yapmaya devam ederiz. Bu tür yapıları kurabilmek için ise SAN yapısının mutlaka oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca bazı Cluster çözümlerinde her iki sunucumuz aynı anda kullanılabilmekte ve iş yükü bu sunucular arasında dağıtılarak sunucularımızdan daha fazla performans alınması sağlanmaktadır.
  • SAN kullanılarak yapılan sanallaştırmalar:Günümüzde bir çok firma fiziksel makinalarını sanal makinalar üzerine taşımaktadırlar. Sanallaştırma çözümlerinde yüksek kullanılabilirlilik sağlayabilmemiz için cluster yapısında kurulması ve bunun içine ortak bir depolama alanına ihtiyacımız bulunmaktadır. SAN ortamı bize bu imkanı sağlayacaktır.