Switch Çözümleri

 
 
 

Switch (Anahtarlama) , komütasyon olarak da bili­nir, bir iletişim sistemindeki bir istasyonla başka bir istasyon arasında bağlantı kurul­masını sağlayan teknik ve yöntemlerin tü­müdür. Anahtarlama donanımı, telefon, tel­graf, bilgi işlem sistemlerinin ve çok miktar­da bilginin hızla işleme konmasını gerekti­ren öbür teknolojilerin temel öğelerinden biridir.

Bir veri iletişim dizgesinde, gönderici ve alıcı uçlar arasında, iletileri gidecekleri yere göre yönlendirme yapar.