Alarm Kontrol Merkezi

 

 

 

 

Alarm sistemi kişilerin ve kurumların olası bir hırsızlık , yangın , gasp vs. olumsuzluk anında oluşan olayı , daha henüz oluşma anında yada teşebbüs esnasında tespit etmeye ve uyarmaya yarayan teknolojik bir düzenektir.

Ayrıca devletin yasalarla düzenlediği yasal bir hak arama ve sorgulama alanıdır.
Usulüne uygun tesis edilen alarm sistemi eğer yasanın ve ilgili yönetmeliğin düzenlediği şekilde uygun ürünlerle , uygun proje yapılandırılması ile izin belgeli bir şirkete yaptırılmışsa ve 7 / 24 bir  merkeze tarafından izleme yapılıyor ise kişi ve kurumlara yasal anlamda  hak arama ve tazmınat talep etme hakkınıda vermektedir.
Bu cihettende olay ek alanına devlet tarafından yetkilendirilmiş güvenlik şirketleri vasıtası ile kurdurulan sistemler toplumun yüksek kalitede güvenli bir yaşam sürmesine yardımcı olmaktadır.